เกี่ยวกับเรา สินค้า โปรโมชั่น ติดต่อเรา ลูกค้าของเรา ร่วมงานกับเรา

Promotion Details
3. GSM OFFLINE

     GSM OFFLINE เป็นซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการทำงาน และบริหารข้อมูลสถานีบริการน้ำมัน ที่พัฒนาบนระบบปฏิบัติการ Windows
ซึ่งสามารถติดตั้งตามความต้องการเฉพาะของแต่ละสถานีบริการน้ำมันได้อย่างเหมาะสม เพื่อการบริหารและสนับสนุนการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นระบบบริหารการขายน้ำมันใสหน้าลาน, ขายส่ง, 
ขายเชื่อ, ขายน้ำมันเครื่อง, งานบริการต่าง ๆ รวมทั้งระบบบริหารพื้นที่เช่า และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงระบบบริหารสินค้าคงคลัง, ระบบบริหารข้อมูลลูกหนี้ และเจ้าหนี้
ประกอบด้วย
1. Gas Station Management 2005 Software
2. Computer : IBM ThinkCentre

*** ราคาพิเศษ ***<< Back

 

 

หน้าแรก เข้าสู่ระบบ