à¡ÕèÂǡѺàÃÒ ÊÔ¹¤éÒ â»ÃâÁªÑè¹ µÔ´µèÍàÃÒ ÅÙ¡¤éҢͧàÃÒ ÃèÇÁ§Ò¹¡ÑºàÃÒ

Promotion Details
2.CyberPOS Package #2

     CyberPOS เป็นระบบบริหารการขาย และสินค้าคงคลัง รวมถึงระบบสมาชิก ที่พัฒนาบนระบบปฏิบัติการ Windows ที่สามารถติดตั้งตามความต้องการเฉพาะของแต่ละร้านค้า และจุดขายได้อย่างเหมาะสม เพื่อการบริหารและสนับสนุนการทำงานสำหรับร้านค้า, ร้านสะดวกซื้อ, ห้างสรรพสินค้า ไม่ว่าจะเป็นระบบบริหารการขาย, ระบบบริหารสินค้าคงคลัง, ระบบบริหารข้อมูลสมาชิก / ลูกหนี้ รวมถึงระบบตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ พร้อมเครื่องสำหรับตรวจนับสต๊อค และรับสินค้า รวมถึงโปรแกรมในการดึงข้อมูลเข้าระบบ
ประกอบด้วย
1. CyberPOS Package #2
  - POS Software : CyberPOS Software
  - Receipt Printer : EPSON TMU220
  - Barcode Reader : Metrologic MS9540
  - Cash Drawer : Posiflex
2. Computer : IBM ThinkCentre
3. Customer Display
4. CipherLab 8000

*** ราคาพิเศษ ***<< Back

 

 

˹éÒáá à¢éÒÊÙèÃкº